Osnivanje

Udruženje je osnovano 04. 04. 1988. godine kao Udruženje građana sa nazivom "Zdrav Život" - Zrenjanin. Početkom 2011. godine je u skladu sa novim "Zakonom o Udruženjima" naziv promenjen u Udruženje "Zdrav Život". Od osnivanja pa do današnjih dana broj članova se menjao. Mnogo je članova pasivnih i aktivnih prošlo kroz udruženje. Danas se Udruženje nalazi u Makedonskoj ulici br.11.
 
Za članove udruženja rađen je informativni bilten u obliku jednog lista sa tromesečnim programima predavanja i kurseva.
Delatnost

- Osnovna delatnost udruženja
Isključivo edukativna tj. organizacija predavanja i kurseva u tromesečnom ciklusu (proleće-jesen).
- Prateća delatnost
Inicioniranje privrednih aktivnosti na proizvodnji, preradi i distribuciji ekološki kvalitetne i biološki punovredne hrane
- Oblast delovanja
Unapređenje fizičkog i mentalnog zdravlja ljudi.
 
Metod Rada

Praćenje, izučavanje, i popularizacija naučnih, narodnih i alternativnih saznanja i iskustava. Godišnje je realizovano od 20 do 30 predavanja, a održavano je od 1 do 5 kurseva godišnje u periodu od 1988. do 1999. godine. Minimalna aktivnost udruženja je bila između 2000. i 2002. godine.
 
Oblast rada

- zdrava hrana
- ekologija i proizvodnja zdrave hrane
- naučna, narodna i alternativna medicina
- duhovni razvoj čoveka
- parapsihologija i psihofizicka rekreacija
 
Stručni elaborati

Rađeni su i idejni projekti u fazi iniciranja:
•  Ekološko – proizvodni i zdravstveno - rekreativni kompleks "Mužljanski rit" oko 3500 hektara pašnjaka i oranica
•  Inicijativni program aktiviranja zrenjaninske prehrambene industrije za proizvodnju zdrave hrane.
•  Zbika dokumenata o izučavanju osnovnih elemenata zdrave ishrane - Dokumentaciono istraživacki materijal je uradio gospodin Vojislav Turinski o osnovnim elementima zdrave hrane (predavanja u periodu od 1988. do 1996. godine sa tabelama, dijagramima, analizama, obim: 170 strana).
 
 
 

Copyright 2005-2019© Udruženje Zdrav Život. Sva prava zadržana.
Design & Construction by Jeca