Zdrav život: Možeš li nam reći šta te je zainteresovalo za istok i vede? Kako je išao tvoj put pre nego što si došao dovde gde si sada?

 

Da to je bilo početkom devedesetih, mislim 1991. Godin4 kada sam se vratio iz vojske, a i pre nje raspitivao sam se i tražio istinu, išao po knjižarama, čitao knjige - tražio sam odgovore.

Čitao sam sve ono što je bilo tada aktuelno, knjige o jogi, Biblija, Hrišćanstvo, misticizam. Ali kao što rekoh, kada sam se vratio iz vojske nastavio sam potragu i tada sam upoznao razne grupe koje su prezentovale indijska učenja, kao što su Sai Baba, Transcendentalna meditacija, Hara Krišna,Šri Čimoj. To su bile grupe koje su pričale i živele filozofiju Indije na tlu Srbije, tadašnje Jugoslavije. Mene je privukao Pokret za svesnost Krišne, Bakti Centar Iskon. Tu sam se negde najviše pronašao zato što mi je nekako bilo blisko, mom srcu, duhu, profilu. Kao što rekoh ja sam se tražio i nekako tu sam se zaustavio. Počeo sam da dobijam odgovore na moja pitanja, u to vreme sam studirao fiziku i naravno kada sam naišao na vedsko znanje sve više sam išao u tom smeru i malo po malo tako je došao odlazak i u Indiju,prve incijacije itd.

 

Zdrav život: U studiji Gde Ruža i lotos cveta Nemanje Radulovića saznajemo da je Čedomil Veljačić pre nego što je postao budista praktikovao i neke druge zapadne meditacije i tehnike. Da li si se i ti oprobao u sistemima koji nisu indijski?

 

Bio sam relativno mlad pa sam se ovde najpre našao, nastavio sam da istražujem ostale religije pa čak i neke takozvane Hrišćanske sekte, Jehovini svedoci, Subotari itd. Vrlo me je to sve zanimalo, naravno i neki drugi indijski sistemi joge, takođe malo Budizam, Kuran... interesovala me je ta komparativna studija, rano Hrišćanstvo naročito. Imao sam priliku da upoznam Mirana Vukomanovića sa kojim sam sarađivao. On je u jednom Američkom gradu držao katedru za rano Hrišćanstvo, pa kada se vratio napravili smo saradnju. Imao je neku predavanja na Filozofskom fakultetu o ranom Hrišćanstvu i on je isto imao zanimanje za istočnu tradiciju, pa je hteo da studenti upoznaju i tu filozofiju, pa smo tako napravili tu saradnju. Ja sam istraživao, tražio se u raznim knjigama i nisam prilazio nikome. Malo sam se bavio Tarotom, istraživao i Kroulija, sve što je u ono vreme moglo da mi dođe pod ruku, Rune naravno, ne mogu svega ni da se setim. Ali kažem više onako informativno u to vreme, hermetizam, zapadna astrologija.

 

 

Zdrav život: Možeš li nam ukratko objasniti šta je to Vastu i kakva je razlika između Vastua i feng šuia?

 

Vastu je drevno znanje, takozvana UpaVeda. To je dodatak vedskim spisima koji su ogromni, on je deo Atarva Vede. Unutar toga postoji Sthapatja veda i Vastu šastra. Šastra znači spis. Vastu znači supstanca, ono što je nemanifestovano nevidljivo oko ali sveprožimajuće, poredi se sa svešću, kosmička svest što se u vedskoj tradiciji naziva Braman. Što znači da je kosmost svestan i ta svest se prostire svuda, pa i na planeti zemlji gde mi živimo. Vastu kaže da živimo u kosmosu gde vladaju neke sile , neke stihije koje su pod kontrolom Svevišnjeg, ali mi baš iz naše vizure i nemamo pod kontrolom te stihije. Tako da Vastu kaže po uzoru na kosmos, na makro kosmos napravi mikrokosmos. Bolje rečeno mezokosmos. Mi smo mikrokosmos, svemir je makrokosmos a mezo kosmos je veza taj neki link između nas i kosmosa što je upravo stanovanje ili arhitektura , gradnja po principima zakona metafizike prostora. Dakle sve ide iz Božije promisli, tako da je i Vastu deo Božije promisli. Prema tome Tvorac zna kako treba stanovati, kako jesti kako sprovoditi svoje dužnosti i to je sve ponuđeno kroz Vede i prateća literatura kako bi olakšalo pojedincu da dok je na zemlji može da svede grešku na minimum, dakle da živi po nekim pravilima zakona prirode. Dakle Vastu stavlja akcenat na metafiziku, na taj kostur, i ja volim da kažem da je prostor živ, Vastu Puruša, pesonifikacija prostora. Prostor je živo biće u kome mi živimo. Što se tiče Feng šuia, ne bavim se njim, ali ima dosta dodirnih tačak. Pre svega preko Budizma koji je proteran iz Indije, mi to znamo. Tako da je su se i ova učenja prebacila preko Himalaja do Tibeta i naravno Kine, tako da su se modifikovala ta znanja. Frng šui - vazduh i voda, vetar i voda je malo prilagođen podneblju Kine. Ima dosta sličnosti. Recimo govore isto o pet elemenata Vatra, Voda, Zemlja Vazduh, Etar stim što Feng shui ubacuje element Metal i Drvo i to je jedini sistem koji drugačije naziva tih pet elemenata. Recimo i stari Grci i Egipćani ostali su koristili klasičnih pet elemena, a eto Kinezi su ubacili Drvo i Metal. Postoji dosta sličnosti a postoji i drastičnih razlika. Kao i u Vastuu postoji više škola pa tako i u Feng šuiju postoji nekoliko sistema i svakako se gledaju strane sveta, stim što u Feng šuiju postoji Bagua sistem i postoji klasičan, postoji savremeni itd. Kao što rekoh ima dosta sličnosti preko medicine, raznih mantri, isto se koriste kompasi. Tako da Feng šui više stavlja naglasak na samu prirodu, a Vastu pored toga stavlja akcenat i na metafiziku. U korenu moramo imati zdrav prostor i onda ga doterivati. Ako je prostor mrtav ne vredi ga šminkati i to je glavna razlika.

 

Zdrav život: Da li to onda znači da se Vastu odnosi samo na pojedinca ili u na porodicu, ili čak da li  Vastu može da se primeni na cele države? Da li recimo postoji nešto što bi se gradilo raspoređeno po teritoriji neke države, pa da promeni ekonomski i strateški položaj te države?

 

 Vastu je univerzalni princip. On potiče iz Vedske tradicije, Savremena Indija je dosta toga zadržala na svom tlu, ali to ne znači da je to priča Indije. To je priča Veda, neke drevne civilizacije koja je postojala pre hiljada i hiljada godina, kao kada bi rekli Atlantida. I ta civilizacija je bila prožeta celom planetom Zemljom. Tako da se najviše toga sačuvalo na tlu Indije, u vidu kulturte, tradicije, folklora, nekih ceremonija, znanja, predanja i tome slično. Da, Vastu može da se koristi kako za pojedinca tako i za celu porodicu. Recimo kako da se raspodele članovi porodice u samom prostoru. Prostor je taj koji nam obezbeđuje i zadovoljava naše potrebe, funkcije tako da tu možemo da ispunimo sve svoje, ili bar većinu želja. Šema Vastua može da se stavi preko karte neke države, pa da se vidi gde je glava prostora, noge, anatomija prostora. I onda možemo da vidimo po samim obrisima neke države da kažemo kakva je sudbina neke države. U Americi i ponegde u Evropi se grade čitavi gradovi po principima Vastua i to daje jako dobre rezultate, ali je to naravno teško da zaživi kao što je nekada bilo. Nekada su se arhitektonske građevine koncentrisale oko hrama. U centru je hram i okolo u nekim sverama su građeni objekti za stanovanje prema kastama. Postoje četiri kaste, Bramani, oni su Božanstvo u hramu, Kšatrije oni su ratnici, carevi, političari, Vaišje koji su umeli da stvore vrednost i Šudre kao radnička klasa, sluge. Oni su bili raspoređeni u koncentričnim krugovima oko hrama. To su bili manji gradovi, više naselja, gde je sve bilo koncentrisano oko hramskog obožavanja, to je jedna druga svest, druga civilizacija. U današnje vreme se više koristi za stambene, poslovne objekte. I naravno ti principi su univerzalni tako da to ne znači da priada samo Indiji. To su univerzalni zakoni koji su primenljivi na bilo šta, zato što zakoni svuda postoje i sve prožimaju i ne menjaju se.. Ako bi se na taj način koristilo to znanje od strane moćnika, ljudi koji upravljaju zemljama mogli bi da naprave veliki pomak, ali pitanje je da li je to u interesu današnjih političara, sistema itd. Tako da to ostaje na nivou utopije.

 

 

 

 

Zdrav život: Kada kombiniješ Jyotiš i Vastu, da li znanje toga može da predvidi budućnost regiona u kome živimo?

 

Da naravno, može. Postoji mundana astrologija gde možemo da vidimo iz horoskopa države ili karte iz predsednika države. Može dosta toga može da se vidi. U kom smeru ide ta priča zato što Vastu kaže format, oblik, energija, prostor, etar, svest i tehnologija su povezani. Tako da ako se bilo šta promeni na bolje u smeru Vastua ili Jyotiša automacki se sve menja. Što je najvažnije menja se svest. Tako da su Vastu i Jyotiš neverovatni Vedski alati koji nam pomažu pre svega da napredujemo u našoj svesti i da iskoristimo te datosti da ih stavimo u funkciju samospoznaje

 

 

Zdrav život: Kada već pomine obe veštine da li Jyotiš i Vastu podjednako deluju i na induse i na zapadnjake?

 

Nema ograničenja. Jedino što je stil života drugačiji u Indiji nego na zapadu. Recimo vi kada uđete u kuću vi sa vrata ulazite u dnevni boravak, na zapadu to baš i nije tako. Indija je drugačiji kontinent, klima, tako da je sve prilagođeno tome, Zapad ima drugačiju klimu, pogotovo zimi. I kao što rekoh to nije Indijska nauka, to je Vedska nauka to je ono što je spušteno odozgo od Tvorca njegove promisli na korišćenje ljudima. Tako da svako može da se bavi Vastuom i da koristi alatke i znanje koje Vastu nudi. Vastu je sastavljen od raznih disciplina recimo Jyotiš, uticaj Sunca Meseca, magnetizam Zemlje, geopatogena zračenja itd

 

Zdrav život: Koje su razlike između Jyotiša kao indijske astrologije i zapadne astrologije?

 

Prvo Jyotiš nije Indijska astrologija. Indijska astrologija je ono što se danas zagovara u Indiji, što je bleda slika Jyotiša tako da je Jyotiš nešto drugo. On znači svetlo u prevodu nevidljivo svetlo trenutno našim očima. Ali kada podignemo svest tim svetlom možemo da ugledamo Tvorca koji stoji iza paravama, iza cele ove kosmičke tvorevine. Jyotiš se zasniva na sideralnom zodijaku, sve se svodi na Nakšatre - zvezde stajačice. I slika neba se gleda u odnosu na čitavu pozadinu, na Našatre koje su skoro nepokretne i onda se preko matematike krug deli na 12. Na 12 zato što Sunce i Mesec sreću 12 puta u toku godine. Kretanje Sunca Meseca i planeta su jako bitni za nas. Mi smo u sklopu Sunčevog sistema tako da važe neka pravila, astronomska i astrološka. I Jyotiš kaže preko sideralnog horoskopa možemo da vidimo malo dalje izvan Sunčevog sistema. Princip karme je malo pogrešno shvaćen. Duša sa sobom nosi karmu, ali i pripada Univerzumu, pripada Božanskom. Tako da kada se inkarnira možda dolazi na Zemlju, ali možda dolazi i na neki drugi planetarni sistem. Vede govore o tome da duša može da putuje na više i niže planetarne sisteme, da posećuje Zemlju. Postoje 8400 000 oblika života. Tako da u svakom u njih duša može da se inkarnira u zavisnosti od karme. Za razliku od zapadne astrologije koja počiva na Tropskom zodijaku koja uzima Nultu tačku Ovna kao početak zodijaka, prolećna ravnodnevnice - ona se pomera. Kada Sunce prođe pun gledano sa Zemlje.Jyotiš sve gleda iz geocentrične pozicije, a ne iz pozicije Sunca, jer mi ne živimo na Suncu nego na Zemlji. Tako da se sve posmatra iz vizure Zemlje. Kada Sunce obiđe pun krug iz ugla Tropskog zodijaka ono bi trebalo da se vrati u istu tačku, međutim ono ostane malo iza, za neke 52 lučne sekunde. Malo po malo za par stotina godina se ti horoskopi malo pomere. Pa tako sada nemate u zapadnoj astrologiji jednu kuću jedan znak, nego imate recimo kuću koja se prostire na dva znaka. Jyotiš stavlja akcenat na Lagnu, Ascedent dok zapadna na položaj Sunca. To je ključna razlika. Tropski horoskop je deo Jyotiša i služio je nekada kao vremenska odrednica, da se odrede smernice za neke vremenske prilike i neprilike. Nije služio za tumečenje sudbina ljudi. Nečiju karmu nije realno tumačiti iz Tropskog horoskopa. Nije realno zato što duša pripada čitavom univerzumu, ne samo Sunčevom sistemu. Kroz kosmološku prizmu možemo stvarno shvatiti kako to ustrojstvo svemira radi. I zato Vede daju neverovatne informacije iz kosmologije, samim tim i psihologije itd. Živimo u vrlo složenom sistemu koji je prepun života, prepun dešavanja. Mi živimo u Kali jugi i naša percepcija je svedena na ono što vidimo žargonski rečeno ispred nosa a nekada ni to. Jyotiš ne razmatra transcedentalne planete jer kaže da ljudska karma na Zemlji seže do orbite Saturna, jer je to poslednja planeta koju vidimo golim okom. Saturn upravlja karmom prema tome iza orbite Saturna ne dotačinje ljude, to su više generacijske planete mada ih neki koriste i u Jyotišu. Imaju rezultate. Jyotiš barata sa 9 planeta, Graha. I to je razlika. Jyotiš planetu naziva Graha - ono što hvata um. I preko uma deluje na naš sistem, na naše delovanje, na našu karmu. A planete su na nebu i one na grčkom znače lutalice. Grahe nisu samo planete na nebu, one su arhetipovi. Postoje priče u Puranama kao što su Šani- Saturn, Šukra- Venera ,Brihaspati- Jupiter, to  deluju ahetipovi opisani u pričama. Drugim rečima i pre Sunčevog sistema Grahe su postojale imale su svoje roditelje. Tako da ono što mi vidimo kao planete, astronomski su to nebeska tela. Svaka planeta ima, kao i mi, svoja suptilna telo, grubo telo i duhovno telo. Kaže se da je Bog Višnu dao zadatak Grahama da pomognu čoveku na planeti isporuče karmu. Svaka Graha je tu da nam pomogne u našoj evoluciji da apsolviramo sva polja naše svesti i da možemo da ih se oslobodimo.

 

 

 

Zdrav život:Možeš li nam reći šta se može postići Jyotišom, a ne može zapadnom?

 

Preko Jyotiša mogu da se vide periodi, Daše – ciklusi, veći manji i još manji. Predstavljaju neke životne episode one se formiraju na osnovu Nakšatri vladara našeg Meseca. Naša karma se odmotava iz našeg uma Čandra- Mesec. Na osnovu tih Daša možemo videti koje su epizode trenutno aktuelne u našem životu. Postoji Maha Daša- veliki period ono što duša izabere za dati period- smer u kome će se kretati, antar Daša-ono što mi percipiramo u toku Maha Daše , pratjantar Daša-ono gde smo telom ili inteligencijom prisutni operativno funkcionišemo u sklopu svih tih formacija. Naravno koriste se i tranziti, ali se oni analiziraju na kraju jer su oni samo okidači. Ne može tranzit nešto da pokrene ako nije aktuelno, što pokazuju Daše. Kada se saberu sve planete trajanje perioda dobije se period od 120 godina koliko bi trebalo da živi ljudsko biće. I tako se dobije Vimšotari Daša koja je najpoznatija, koju je otac Jyotiša Parašara dao na korišćenje ljudima u Kali jugi. Naravno postoje i ostale Daše, ima ih na stotine ali Parašara je ovu preoručio. Može recimo iz karte smrti može da se vidi gde duša ide nakon smrti. DA li ide na više planetarne sisteme, ili paklene sisteme zbog čega se vraća,mda li su to slabosti, karma. Zatim postoji karta začeća, ne rođenja I na osnovu nje može da se vidi taj prenatalni period. Pošto ima devet planeta svaka planeta upravlja jednim mesecom trudnoće, može tačno da se vidi zašto baš u recimo petom mesecu trudnoće nastaju problem. Ili recimo zašto se neka deca rađaju pre vremena. Takođe postoji system remedijalnih mera. Sve više I više zapadni astrolozi usvajaju te remedijalne mere, ali autoriteti Jyotiša kažu da to nije adekvatno zato što su to dva različita sistema. Mada neki to rade. Dakle remedijalne mere se daju za poboljšanje nekih karmičkih obrazaca. Daju se mantre, kristali, pobožne akcije, upaje, jagije itd. Da se koriguju uticaju nekih planeta, pogotovo malefičnih. Naravno Jyotiš je povezan i sa Vastuom, Ayurvedom, vedskim znanjima, bavi se apstraktnim i konkretnim. On nije samo tumačenje karte već je tu i matematika, astronomija, nimita- omeni predznaci, gledanje u dlan, stopala itd. Najpopularnije je tumačenje karte. Hoću da kažem različita su uputstva. Jyotiš je sastavni deo vere i religije u Indiji i sistema života dok na zapadu astrolgija viže kvazi disciplina koju često omalovažavaju.

 


Podelite sa drugima