Prvi Festival 'Zdrav Život' održan je 26. i 27. maja 2018. godine.

Tokom dva dana u prostorijama Kulturnog centra Zrenjanina i u Plankovoj bašti održan je bogat program kojem je prisustvovalo preko 800 ljudi.

PREDAVANJA

U Maloj sali Kulturnog centra održano je ukupno 15 predavanja, od kojih su tri bila interaktivna. Predavanjima je prisustvovalo preko 600 ljudi.

(Gong kupka, Rekonekcija i Budistička meditacija).

Najposećenije predavanje bilo je završno predavanje o Majanskom kalendaru na kojem je prisustvovalo gotovo 60 ljudi.

RADIONICE

Održano je 6 radionica u parku na kojima je ukupno prisustvovalo preko 300 ljudi.

Najposećeniji je bio Taj Či na kojem je bilo gotovo 50 učesnika.

ŠTANDOVI

U parku Plankova bašta bilo je postavljeno 17 punktova sa promotivnim materijalom i/ili interaktivnim programom. Posebnu pažnju građana je privukla mogućnost da se oprobaju u gađanju mete lukom i strelom. Kroz ovaj punkt prošlo je preko 50 ljudi.

PROGRAM ZA DECU

Program za decu sastojao se od  4 radionice (logičke, kreativne, psihološke, motoričke i sportske aktivnosti), koje je posetilo preko pedesetoro (50) dece.

PODRŠKA I POMOĆ

Realizaciju programa pomoglo je i podržalo 11 volontera, dva fotografa i jedan voditelj programa.

Program festivala


Podelite sa drugima