Drugi Festival 'Zdrav Život' održan je 25. i 26. maja 2019. godine.

Tokom dvodnevnog programa festivala koji se održao u prostorijama Kulturnog centra Zrenjanina i u Plankovoj bašti, održan je bogat program kojem je prisustvovalo oko 2000 ljudi.

PREDAVANJA

U Maloj sali Kulturnog centra održano je ukupno 12 predavanja. Predavanjima je prisustvovalo preko 500 ljudi.

RADIONICE

Održano je 17 radionica u parku na kojima je ukupno prisustvovalo preko 400 ljudi.

ŠTANDOVI

U parku Plankova bašta bilo je postavljeno 45 punktova sa promotivnim materijalom i/ili interaktivnim programom i prirodnim proizvodima. 

PROGRAM ZA DECU

Program za decu sastojao se od  10 radionica (ekološke, kreativne, psihološke, motoričke i sportske aktivnosti), koje je posetilo preko 250 dece.

PODRŠKA I POMOĆ

Realizaciju programa pomoglo je i podržalo 15 volontera.

Program festivala

Oba dana su završena sa koncertima. Prvi dan mini koncert kvartet Quattro corde koji je slušalo oko 100 posetilaca.

Drugi dan Balkan Ambient Beat koji je slušalo oko 250 posetilaca.

Utisci učesnika:


Podelite sa drugima